Deze website heeft browserbeperkingen. Het is aanbevolen een browser te gebruiken zoals Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Gratis verzending vanaf € 50 (Benelux en Frankrijk)

Natuurlijke Verzorging, Gecertificeerd Bio, Made in Belgium

Wettelijke informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door K-EXPERTISE, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:


K-EXPERTISE BV

Champellaan 2

1640 Sint-Genesius-Rode

Bedrijfsnummer: 0758.524.360

BTW-nummer: 0758.524.360

E-mailadres: hello@clydeformen.com


Deze website, alsmede alle elementen waaruit hij is samengesteld, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. K-EXPERTISE is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, naburige rechten en rechten op de databanken, met betrekking tot de website of de elementen waaruit deze is samengesteld. De elementen van de site omvatten (maar zijn niet beperkt tot) foto's, artikelen en andere teksten, tekeningen, logo's, soundtracks, films, video's en andere animaties, de lay-out, enz.


Elk gebruik, reproductie, mededeling of wijziging van een of meer elementen van deze website door welke gebruiker en op welk medium dan ook is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van K-EXPERTISE.


"CLYDE FOR MENTM" is een ingeschreven merk van de Europese Unie. Elk gebruik of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van dit handelsmerk is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van K-EXPERTISE.


Op de door K-EXPERTISE verkochte producten zijn de algemene voorwaarden van K-EXPERTISE van toepassing: https://clydeformen.com/nl/pages/conditions-generales-de-vente


Het verzamelen van persoonsgegevens door K-EXPERTISE wordt geregeld door het Privacybeleid: https://clydeformen.com/nl/pages/politique-de-confidentialite.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Mandje

Meer producten beschikbaar voor aankoop

Votre panier est vide.